مراحل و روند کاری

  پس از اینکه مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزا تکمیل و به همراه 50 درصد مبلغ visaتور به دفتر فروش آفتابگردون تحویل داده شد، برای شما وقت سفارت گرفته می شود. مابقی مدارک شامل تکمیل فرم ویزا، بیمه مسافرتی، رزرواسیون هتل برای تمام مدت اقامت در اروپا و رزرویشن بلیط پرواز توسط افتابگردون انجام خواهد شد. در روز تعیین شده تمامی مسافرین با در دست داشتن مدارک لازم جهت انگشت نگاری و مصاحبه به سفارت مراجعه خواهند کرد. آفتابگردون اطلاعات کافی جهت نحوه مصاحبه در اختیار شما قرار خواهد داد. دو هفته پس از تاریخ انگشت نگاری، آفتابگردون نتیجه مصاحبه و ویزا را به شما  اطلاع خواهد داد. در صورتی که اخذ ویزا با موفقیت انجام شده باشد، سفر طبق برنامه ای که از قبل تعیین و به اطلاع مسافران رسیده است، انجام خواهد شد