مدارک مورد نیاز

 مدارک لازم برای اخذ ویزا

 اصل و کپی گذرنامه با ۶ ماه اعتبار از زمان خروج

اصل و ترجمه  شناسنامه

 دو قطعه عکس ۴*۳

ترجمه گواهی تحصیلی برای دانش آموزان: در نامه اشتغال به تحصیل مدت غیبت در مدرسه با ذکر تاریخ سفر قید شود

 مدارک شغلی (گواهی ترجمه شده اشتغال به کار یا جواز کسب و آگهی تاسیس)، درگواهی اشتغال مبلغ حقوق دریافتی و تاییده مرخصی ذکر شود

ترجمه فیش حقوقی سه ماه اخر بنام مسافر

 پرینت بانکی با گردش سه ماهه (با مانده حداقل سی میلیون تومان ) با مهر و امضای بانک به زبان انگلیسی

در صورت داشتن سپرده بانکی، گواهی سپرده با مهر و امضای بانک

 برای خانم های خانه دار مدارک مالی و شغلی همسر

 آدرس محل کار

  ضمانت نامه  بانکی بمبلغ 30،000،000 تومان بابت هر نفر

برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر یا مادر تنها سفر می­کنند، رضایتنامه محضری الزامی است

 توضیحات: ترجمه مدارک نیازی به مهر دادگستری و امور خارجه ندارد و مهر دارالترجمه کافی می باشد